PRODUCT & SERVICE
2. งานเคลือบพื้นด้วยโพลียูรีเทน (Polyurethane Flooring System)
การเคลือบพื้นด้วยโพลียูรีเทน (Polyurethane : PU) มีส่วนประกอบหลักเป็นตัวโพลียูรีเทรนคอนกรีต เป็นวัสดุเคลือบผิวที่มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ สามารถทนแรงกระแทกได้ดี ป้องกันการเพาะเชื้อโรค ทนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบผัน ทนต่อสารเคมีได้ดี
งานเคลือบพื้นผิวด้วยโพลียูรีเทน (Polyurethane) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ระบบผิวเรียบ (Polyurethane MF)
ลักษณะผิวเรียบเนียน ปรับความหนาได้ 3.00 - 4.00 mm. ทำความสะอาดง่าย และป้องกันการลื่นไถล (ในสภาพพื้นผิวแห้งและเปียก)
คุณสมบัติ
 • ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (Thermoshock)
 • ทนแรงกระแทกได้ดี
 • ไร้รอยต่อทำความสะอาดง่าย
 • ของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ พื้นผิวยืดหยุ่นตัวได้ดี
 • สามารถใช้กับห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ -20°c ถึง 110°c
 • รองรับน้ำหนักได้มาก
 • ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค (GMP, HACCP)
เหมาะกับการใช้งาน
 • พื้นโรงงานอุตสาหรรมอาหาร เครี่องดื่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
 • พื้นที่ปลอดเชื้อ
 • พื้นห้องเย็น
 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
 • พื้้นโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • พื้นโกดังหรือคลังสินค้า
 • พื้นห้องทดลอง
2.2 ระบบผิวหยาบ (Polyurethane HF)
ลักษณะผิวขรุขระกึ่งหยาบ ปรับความหนาได้ 6.00 - 9.00 mm. ออกแบบให้มีความสะดวกต่อการทำความสะอาด และป้องกันการลื่นไถลได้อย่างดี (ในสภาพพื้นผิวแห้งและเปียก)
คุณสมบัติ
 • ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (Thermoshock)
 • ทนแรงกระแทกได้ดี
 • ไม่ลื่นไหล
 • ไร้รอยต่อทำความสะอาดง่าย
 • ของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ พื้นผิวยืดหยุ่นตัวได้ดี
 • สามารถใช้กับห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ -40°c ถึง 120°c
 • รองรับน้ำหนักได้มาก
 • ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค (GMP, HACCP)
เหมาะกับการใช้งาน
 • พื้นโรงงานอุตสาหรรมอาหาร เครี่องดื่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
 • พื้นที่ปลอดเชื้อ
 • พื้นห้องเย็น
 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
 • พื้้นโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • พื้นโกดังหรือคลังสินค้า
 • พื้นห้องทดลอง

ภาพตัวอย่าง