PRODUCT & SERVICE
4. งานตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ (Epoxy Lining and Sign System)
งานตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ด้วยอีพ็อกซี่ตามรูปแบบที่ต้องการ
คุณสมบัติ
  • ทนทานต่อการใช้งาน
  • สะอาดสวยงาม
  • เพิ่มความปลอดภัย
  • มีให้เลือกหลากหลายสี
  • แบ่งสัดส่วนพื้นที่ได้ชัดเจน
เหมาะกับการใช้งาน
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
  • ทางเดินเท้า ทางเดินรถ
  • คลังสินค้าและอื่นๆ
  • สนามกีฬา

ภาพตัวอย่าง